top of page
Image by CHUTTERSNAP

Προφίλ και Ιστορία ΕΛΑΟ

Η ΕΛΑΟ εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία είναι η ανωτάτη αεραθλητική αρχή της χώρας. Η λειτουργία της στηρίζεται τόσο στον αθλητικό νόμο 2725/99 όπως ισχύει σήμερα, όσο και στον νόμο περί ιδιωτικής αεροπορίας 1127/72. Είναι αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από την ΓΓΑ.

Εκπροσωπεί την χώρα μας στη Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία, FAI, της οποίας είναι μέλος από το 1931. Είναι επίσης μέλος του οργανισμού Europe Airsports, της European Gliding Union καθώς και της European Microlight Federation.


 

 

clouds.jpg
fai-logo.png

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(FAI- FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE)

logoairsport.png
european microlight federation logo.png
Logo_EGU-375x0-c-default.png

EUROPE

AIRSPORTS

EUROPEAN

MICROLIGHT FEDERATION

EUROPEAN

GLIDING UNION

Στόχοι

  • Η προώθηση του Αεροπορικού και Αεραθλητικού μηνύματος στην κοινή γνώμη.

  • Η εποπτεία, η ενθάρρυνση και η προαγωγή της Ιδιωτικής Αεροπορίας και του Αεραθλητισμού. 

  • Η καλλιέργεια σχέσεων με τη Διεθνή Αεροναυτική Ομοσπονδία.

 

  • Η παρακολούθηση της διεθνούς αεροπορικής και αεραθλητικής κίνησης.

Μία Ομοσπονδία που θέτει
στόχους και πετάει ψηλά

94

Χρόνια Ιστορίας

93

Σωματεία Μέλη

3000+

Αθλητές Σωματείων

clouds.jpg

Ιστορία

Η ιστορία της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας αρχίζει το 1928 με την ίδρυση της ''Κεντρικής Αεροπορικής Επιτροπής–ΚΑΕ'' που υπαγόταν στο Υπουργείο Οικονομικών και επιχορηγούταν από το κράτος. Με την τεχνολογία στο χώρο της Αεροπορίας συνεχώς να εξελίσσεται και την φήμη της ''Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας – FAI'' να εξαπλώνεται, δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχει θετική ανταπόκριση από το ελληνικό κοινό.

Το αξιοθαύμαστο ήταν ότι επέδειξε μια πλούσια δραστηριότητα σε μια εποχή οπού ο αεραθλητισμός στην Ελλάδα ήταν σχεδόν ανύπαρκτος και οι αθλητές ήταν κατά κύριο λόγο αεροπόροι από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όμως η αδυναμία της ήταν η εγγραφή της ως μέλος της FAI, καθώς το καταστατικό της όριζε ότι μέλη δύνανται να γίνουν μόνο οι Εθνικές Αερολέσχες που αποτελούν σωματείο-νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν έχουν εξάρτηση από Δημόσιες Υπηρεσίες.

Γι αυτόν το λόγο οι ιδρυτές της ΚΑΕ μαζί με την Αεροπορική Ένωση Αθηνών το 1931 συγχωνεύτηκαν υπό την επωνυμία ''Αερολέσχη Ελλάδος-ΑΛΕ''. Το 1934 η ΚΑΕ καταργήθηκε και οι αρμοδιότητές της και η περιουσία της μεταβιβάστηκαν στην ΑΛΕ. Καθορίστηκε δε ότι τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αεροπορίας και αναγνωρίστηκε ως η Ανώτατη Αεραθλητική Αρχή της Ελλάδας.

 

Τρία χρόνια αργότερα μετονομάσθηκε σε ''Βασιλική Αερολέσχη Ελλάδος – ΑΛΕ-ΒΑΛΕ''. Την περίοδο εκείνη με το υψηλό επίπεδο προόδου και δραστηριότητας, ακολούθησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος που αποτέλεσε τροχοπέδη για την ανάπτυξη του αεραθλητισμού για όλες τις χώρες. Προσπάθειες για ανάκαμψη κατέβαλε το 1959 ο Γ. Θεμελής ενώ το 1972 αποφασίστηκε να υπάγεται στην εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Συγκοινωνία και μετονομάστηκε σε ''Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος–ΕΑΛΕ''. Με τις αρμοδιότητες που της εκχωρήθηκαν ανέλαβε την εποπτεία όλων των Αεραθλητικών Σωματείων της χώρας και τη διοργάνωση και συμμετοχή σε Αεραθλητικούς Αγώνες.

Το 1985 άλλαξε νομική μορφή και από πρωτοβάθμιο σωματείο που εκτός των σωματείων μέλη ήταν και φυσικά πρόσωπα, έγινε δευτεροβάθμιο σωματείο με μέλη μόνο τα αθλητικά σωματεία. Με αυτή την μορφή λειτούργησε μέχρι το 1998 όπου με αλλαγή του καταστατικού μετασχηματίστηκε σε αθλητικό σωματείο και το 1999 αναγνωρίστηκε από την ΓΓΑ ως Αθλητική Ομοσπονδία και από το 2000 μετέχει στο αθλητικό σχεδιασμό και επιχορηγείται για τις δραστηριότητες της.

Σε όλο αυτό το χρονικό αυτό διάστημα, η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία με την υποστήριξη του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στην αρχή και με το Υπουργείο Πολιτισμού/ΓΓΑ στην συνέχεια, καθιερώθηκε στο χώρο του Αεραθλητισμού και με τα 90 και πλέον σωματεία–μέλη πήρε μέρος σε εκατοντάδες αγώνες, οργάνωσε 4 γενικές συνελεύσεις της FAI (1962, 1967, 1992 και 2007), συμμετείχε σε Αεραθλητικά Συνέδρια και εκδηλώσεις της FAI και εκπόνησε όλους τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των αεραθλημάτων.

Σήμερα η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία ευελπιστεί ότι με τη βοήθεια όλων θα αντεπεξέλθει στις σημερινές προκλήσεις και θα οδηγήσει τον Αεραθλητισμό σε νέες εποχές.

bottom of page