Μέλη Επιτροπής Γενικής Αεροπορίας 2021-2024

sabrakos.jpg

Πρόεδρος

Σαμπράκος Νικόλαος
Αερολέσχη Πρέβεζας

skarmintzos.jpg

Γραμματέας

Σκαρμίντζος Νικόλαος
Αερολέσχη Αράξου

nikolakakis.jpg

Μέλος

Νικολακάκης Μάριος
Αερολέσχη Σερρών

polyzos.jpg

Μέλος

Πολύζος Χρήστος
Αερολέσχη Αθηνών

korakas.jpg

Μέλος

Κόρακας Νικόλαος
Αερολέσχη Σούδας