Εναλλακτική διαδικασία για διενέργεια εξ’ αποστάσεως θεωρητικών εξετάσεων για άδεια χειριστή ΥΠΑΜ